2

Ciągłość opieki i relacji

zarówno w kraju

jak i podczas

zagranicznego kontraktu