pokrycie kosztów przejazdu z miejsca zakwaterowania na budowę