2

  |   By  |  No comments

Ciągłość opieki i relacji

zarówno w kraju

jak i podczas

zagranicznego kontraktu

3

  |   By  |  No comments

Maksymalne możliwe

do uzyskania warunki

płacowe i socjalne